Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση Cookies από την ιστοσελίδα μας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Περισσότερα...

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΩΝ ΜΕ NIMONIC

                                        ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ

    •    Παραλαβή εδρών βαλβίδων
    •    Καθαρισμός και αμμοβολή
    •    Οπτικός έλεγχος
    •    Λήψη αρχικών μετρήσεων
    •    Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά  (DYE CHECK)
    •    Τόρνευση των φθαρμένων  εδρών μέχρι να φτάσουμε σε υγιές                        
μέταλλο, δίχως καψίματα και ρωγματώσεις 
    •    Προθέρμανση
    •    Αναγόμωση με ανοξείδωτο σύρμα  ΤΗΕRΜΑΝΙΤ Χ (ΕR 307)                        
σε πρόσωπα,διάμετρο και έδρα     
    •    Τόρνευση, κατασκευή υποδομής στελλίτη                                                        
και εναπόθεση στελλίτη περίπου 6 mm                                      
    •    Προθέρμανση στους 300οC
    •    Τελικά πάσα αναγόμωσης με σύρμα  STELKAY 6 – G
παραγωγής                   SOUDOKAY SA Bελγίου                          
    •    Διατήρηση της θερμοκρασίας (300οC) σε όλα τα πάσα της τελικής                
αναγόμωσης     
    •    Σκληρότητα εναποτιθέμενου μετάλλου 39 RC στους 400οC
    •    Αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
    •    Τόρνευση ώστε η βαλβίδα να αποκτήσει τις standard  διαστάσεις της.
    •    Ρεκτιφιέ επιφανείας επαφής έδρας – βαλβίδας
    •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου                          ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ ΝΙΜΟΝΙC 
 
    •    Παραλαβή εδρών
    •    Ελεγχος με διεισδυτικά υγρά (DYE CHECK) για τον εντοπισμό                     
τυχόν κρακ          
    •    Τόρνευση  εδρας
    •    Προθέρμανση 300 – 350 ο C
    •    Διατήρηση της θερμοκρασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναγόμωσης
    •    Στρώσεις αναγόμωση έως 10
    •    Αποτατική επαναφορά : 4 ώρες στους 650ο C.
    •    Ακολούθως αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
          με προφύλαξη από ρεύματα αέρος
    •    Τόρνευση στις τελικές διαστάσεις βάση κατασκευαστικών μέτρων
    •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου μας

 

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: