Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση Cookies από την ιστοσελίδα μας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Περισσότερα...

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΛΙΚΗ & ΜΕ NIMONIC

                           ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΛΙΚΗ 


      •    Παραλαβή βαλβίδος  
      •    Καθαρισμός και αμμοβολή
      •    Οπτικός έλεγχος
      •    Λήψη αρχικών μετρήσεων
      •    Τόρνευση των φθαρμένων βαλβίδων μέχρι να φτάσουμε
  σε                         υγιές μέταλλο, δίχως καψίματα και ρωγματώσεις           
      •    Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά (DYE CHECK)
      •    Προθέρμανση 1500 C
      •    Συγκόλληση κρακ αν απαιτείται
      •    Αναγόμωση με ανοξείδωτο σύρμα  σε διάμετρο και έδρα
      •    Τόρνευση,
      •    Προθέρμανση 300 C
      •    Υποδομή στελλίτη και εναπόθεση στελλίτη περίπου 6 mm.
      •    Προθέρμανση στους 300οC
      •    Τελικά πάσα αναγόμωσης με σύρμα  STELKAY 6 – G  
      •    Διατήρηση της θερμοκρασίας (300οC) σε όλα τα πάσα                                   
  της τελικής αναγόμωσης
      •    Σκληρότητα εναποτιθέμενου μετάλλου 39 RC στους 400οC .
      •    Αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
      •    Τόρνευση ώστε η βαλβίδα να αποκτήσει τις standard                                 
        διαστάσεις της               
      •    Ρεκτιφιέ επιφανείας επαφής έδρας – βαλβίδας
      •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου
   


            ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΟ ΚΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
   
      •    Καθαρισμός αμμοβολή
      •    Προτόρνευση χώρου καύσεως
      •    DYE – CHECK  και εντοπισμός κρακ
      •    Προθέρμανση στους 150οC
      •    Αναγόμωση με ανοξείδωτο χάλυβα  στο πέλμα στης βαλβίδας                 316L
      •    Τόρνευση στις τελικές διαστάσεις με βάση το σχέδιο                                     
  του κατασκευαστή                 
      •    Άνοιγμα οπών και σπειρωμάτων στο πέλμα
      •    Μαρκάρισμα βαλβίδα με στοιχεία μηχανουργείου
   


           ΚΑΛΑΜΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

      •    Αρχικές μετρήσεις
      •    Αρχική κατεργασία στο ρεκτιφιέ, ωσότου έχουμε                                            
  καθαρή διάμετρο
      •    Σκληρή επιχρωμίωση
      •    Τελική κατεργασία στο ρεκτιφιέ στις standard  διαστάσεις           ANAΓΟΜΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΝΙΜΟΝΙC
      
      •    Τόρνευση και έλεγχος με διεισδυτικά υγρά
      •    Προθέρμανση 300 – 350 ο C
      •    Διατήρηση της θερμοκρασίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της                                   αναγόμωσης
      •    Σύρμα αναγόμωσης THERMANIT 617 Φ1,2 mm ή
            U 520 Co – G F1.6 mm
      •    Στρώσεις αναγόμωση έως 10
      •    Αποτατική επαναφορά : 4 ώρες στους 650ο C.
      •    Ακολούθως αργή ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,
            με προφύλαξη από ρεύματα αέρος
      •    Τόρνευση έδρας βαλβίδος και ρεκτιφιέ
      •    Τόρνευση χώρου καύσεως
      •    Χρωμίωση καλαμιού εφόσον απαιτείται
      •    Μαρκάρισμα με τα στοιχεία του μηχανουργείου


         

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: